728x90 AdSpace

Link Banner
Latest News
Powered by Blogger.
Monday, 26 January 2015

Bukti-bukti Syiah Mengkafirkan dan Menghalalkan Darah Umat Islam


MUHARRIKDAKWAH - Orang-orang Syiah seringkali mendakwakaum Muslimin yang menyatakan kesesatan Syiah sebagai takfiri, tapi mereka sendiri pura-pura melupakan konsep aqidah mereka yang menyatakan bahwa siapa saja yang tidak beriman pada 12 Imam Syiah adalah kafir penghuni neraka, meskipun ia beriman dengan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Oleh karena itu, orang Islam yang tidak percaya dengan Imam Syiah boleh diperangi karena halal darahnya.

Berikut ini kami kutipkan bukti-bukti bagaimana ulama Syiah mengkafirkan dan menghalalkan darah umat Islam.

1. Mullah Baqir Al Majlisi yang dianggap sebagai penutup ulama hadits Syiah. Ulama Syiah ini berkata, “Ketahuilah, ungkapan lafazh syirik dan kufur kepada orang yang tidak beritikad dengan keimaman Ali dan para Imam dari anak cucunya Alaihis Salam dan kelebihan mereka atas orang lain menunjukkan mereka itu kekal di dalam neraka.” (dinukil dari kitab Bihar Al Anwar jilid 23 halaman 390)

Ahlus Sunnah tidak beraqidah bahwa Imam itu adalah salah satu rukun Islam. Sebaliknya ,Syiah menganggap ia adalah salah satu rukun Islam, maka, sudah tentu Ahlus Sunnah mengingkari pendapat mereka. Sehingga, jatuhlah syirik dan kufurlah umat Islam yang tidak meyakini Imam-imam Syiah yang 12 itu.

2. Mullah Baqir Al Majlisi menjelaskan lagi dalam halaman 391 kitab Bihar Al Anwar jilid 23, “Syiah Imamiyah sepakat tentang orang yang mengingkari imamah salah seorang imam dan membantah ketaatan yang diwajibkan Allah kepadanya (imam) sebagai kafir sesat yang selayaknya kekal di dalam neraka.”

3. Di dalam kitab `Ilal al-Syara’i` halaman 601 cetakan Najaf Iraq, diriwayatkan dari Daud bin Farqad, katanya:

Aku bertanya kepada Abu Abdullah Alaihis Salam, “Apakah hukumnya membunuh An Nashibi (maksudnya Ahli Sunnah)?”

Ia menjawab, “Halal darahnya. Tetapi aku ingatkan engkau, jika dapat menghempaskan dinding dari atasnya atau engkau lemaskan ia di dalam air, maka lakukanlah supaya tidak dilihat oleh orang lain.”

Aku bertanya lagi, “Apa pendapatmu tentang hartanya?”

Ia menjawab, “Binasakanlah apa saja yang engkau dapat lakukan.”

Inilah di antara pernyataan Syiah yang menghalalkan darah kaum Muslimin.

4. Di dalam kitab Al Anwar An Nu’maniyah jilid 2 halaman 307 disebutkan, “Dibolehkan membunuh mereka (Ahli Sunnah) dan harta-harta mereka adalah halal.”

Ini adalah pernyataan Ulama Syiah bernama Nikmatullah Al Jazairi.

Bahkan ada lagi pernyataan-pernyataan yang sangat mengejutkan terhadap Ahlus Sunnah.

5. Di dalam kitab Al Anwar An Nu’maniyah jilid 2 halaman 306 disebutkan, “Penjelasan tentang An Nashibi (Ahlus Sunnah) dan keadaannya dapat dijelaskan dengan dua perkara berikut: Pertama, maksud An Nashibi menurut hadis-hadis adalah najis, dia lebih jahat daripada Yahudi, Nasrani dan Majusi malah dia adalah kafir, najis mengikut ijma’ ulama Imamiyyah.”

Mereka menganggap Ahlus Sunnah sebagai najis? Sedangkan Ahlus Sunnah pun tak pernah menganggap orang bukan Islam sebagai najis.

6. Ulama Syiah bernama Al Kulaini dalam kitab Ar Raudhad halaman 431 berkata, “Demi Allah wahai Abu Hamzah, sesungguhnya manusia itu, kesemuanya adalah anak pelacur, kecuali Syi`ah kita.”

Nah, jika demikian, apakah yang kini akan dikatakan oleh orang Syiah yang beraqidah takfir seperti di atas?

[fimadani]
  • Komentar Google
  • Komentar Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Bukti-bukti Syiah Mengkafirkan dan Menghalalkan Darah Umat Islam Rating: 5 Reviewed By: Unknown